WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE KOMITETU PiS OCHOTA

niedziela, 26 października 2014

Komitet PiS Ochota

Profesor Karol Karski - Przewodniczący Komitetu PiS Warszawa-Ochota
Poseł do Parlamentu Europejskiego, kwestor i członek Prezydium PE. Prawnik i politolog, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Członek Komitetu Politycznego PiS. Wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Cezary Hubert Talarczyk – Skarbnik Komitetu PiS Warszawa-Ochota
Inżynier Ochrony Środowiska o specjalizacji odnawialne źródła energii. Administrator terenów zielonych. Instalator mikro- i małych instalacji w zakresie kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła oraz płytkich systemów geotermalnych. Posiada doświadczenie w administracji publicznej m.st. Warszawy. Sekretarz i publicysta w gazecie „Nowa Ochota”. Założyciel strony www.pisochota.blogspot.com i fanpage Komitetu PiS Ochota. Od urodzenia mieszkaniec Ochoty (ur. w 1990 roku w Warszawie). Laureat konkursu Eko-Pozytywni. Od 2010 roku członek komitetu Prawa i Sprawiedliwości Ochota, a od 2011 roku pełnoprawny członek PiS. W dniu 21 września 2012 roku głosami członków PiS na Ochocie wszedł w skład Zarządu Komitetu, gdzie pełni funkcję Skarbnika. Specjalista z zakresu badań środowiskowych, badań jakości gleby, gospodarki wodnej, zarządzania i organizacji gospodarki odpadowej, przetwarzania surowców odpadowych oraz programowania logistyki gospodarki odpadami. Lokalny działacz i zapalony społecznik. Student studiów magisterskich na specjalizacji odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Na studiach członek kół naukowych, Rady Wydziału Ekologii czy Samorządu Studenckiego. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Białobrzeskiej, Gimnazjum nr 17 przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego przy ul. Szczęśliwickiej.

Andrzej Jerzy Kończykowski
Mieszkam na Ochocie od kiedy pamiętam tzn. od dziecka i - mało tego - moje „ochockie” korzenia sięgają trzech pokoleń, bo i Dziadkowie i Rodzice też tu mieszkali. Wykształcenie: szkoła (LO nr 7 im. Juliusza Słowackiego) oczywiście też na Ochocie, a potem Politechnika Warszawska. Praca zawodowa - to m.in. projektant, kierownik zakładu, manager, prezes firmy... Tradycje rodzinne: Dziadek uczestnik wojny 1920 roku a w czasie okupacji członek Delegatury Rządu na Kraj, Ojciec „Zośkowiec” uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, prześladowany potem przez nową władzę.
Działam w mojej Wspólnocie Mieszkaniowej i interesują mnie wszelkie inicjatywy tworzące wspólnotę lokalną, która – moim zdaniem – jest głównym obszarem budowania uczciwych struktur społecznych.
Jeżeli miałbym się określić jednym zdaniem – to jestem emerytem z ochotą do zrobienia czegoś pożytecznego dla moich sąsiadów i dla siebie.

Iwona Długokęcka – Tabaka
Mieszka na Ochocie od 1986 roku. Absolwentka wydziału  filologii polskiej, podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa, podyplomowych studiów filozofii i etyki  na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów polonistycznych w Państwowej Akademii Nauk. Nauczycielka języka polskiego w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego na ulicy Szczęśliwickiej. Współzałożycielka i redaktorka Nowej Ochoty. Przewodnicząca zakładowego związku zawodowego Solidarność Nauczycieli.  Matka dwóch córek.Agnieszka Sylwia Pająk
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, mgr analityki medycznej. Od kilku lat jestem związana z Ochotą. Obecnie pracuję w specjalistycznym laboratorium, które zajmuje się pozyskiwaniem i przechowywaniem komórek macierzystych. W czasach studenckich uczęszczałam na koła naukowe związane z hematologią , immunologią oraz z dużą z przyjemnością angażowałam się w działalność woluntariatu. Ponadto interesuje się literaturą, sportem i nowościami w medycynie.Izabela Kąkol
Emerytowany wieloletni pracownik administracji centralnej. Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, prawa międzynarodowego oraz prawa i procedur Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenia zawodowe obejmujące problematykę ochrony środowiska, współpracę z organizacjami systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowymi organizacjami finansowymi oraz z instytucjami Unii Europejskiej.

Wiesław Figiel
Mam 70 lat, z zawodu jestem technikiem geofizykiem. Jestem żonaty, dwie córki i siedmioro wnucząt. Moja praca zawodowa związana jest z geofizyką od 1965roku,wykonuję ekspertyzy hydrogeologiczne, lokalizuję studnie, wyznaczam strefy ochronne, badałem  dla IG skażenia gleb i wód na  1/10 obszaru Polski. Członek NSSZ ,,Solidaranośc” od 1980 roku. Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. Przy Parafii  Zw. Pańskiego na Rakowcu. Radny 4 kadencji od 1994 do 2010roku Przewodnicząc Komisji Przestrzennej , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Byłem ponadto członkiem Komisji Mieszkaniowej i Komisji Zdrowia. W nowej kadencji chciałbym dążyć do budowy mieszkań komunalnych przez Dzielnicę dla ludzi młodych, wielodzietnych i samotnych matek. Będę dążył, aby nasza Dzielnica była czysta, zadbana z dużymi możliwościami aktywnego wypoczynku w parkach i na ścieżkach rowerowych, których jest zbyt mało.

Ważne zadanie dla Radnego dbanie o rodziny i uczciwe służenie ludziom.

Grażyna Łagodzińska 
Z wykształcenia  psycholog, ukończyła tez kierunek zarządzanie finansami oraz podyplomowe studia z zakresu marketingu. Ma  wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich i ma doświadczenie w realizacji projektów doradczych wspomagających zarzadzanie. Jej zainteresowania to historia Polski, muzyka klasyczna i ekologia.

Janusz Szumniak
Urodziłem sie w 1954 r. W 1978 ukonczyłem studia na wydziale HZ na warszawskiej SGPiS. Przez ponad 32 lata pracowałem w Centrali Handlu  ZagranicznegoMETALEXPORT- VIS potem INTER-VIS w eksporcie polskich narzredzi , kończac jako dyrektor eksportu . Od 2 lat/po likwidacji firmy/ prowadzę swoją  działalność w tej samej branży.Agnieszka Beresińska
42 lata. Pracuję w firmie Kapsch w dziale przetwarzania danych, jako spec. poboru opłat. Jestem mamą dwójki gimnazjalistów , które uczęszczają do ochockich szkół. Moje zainteresowania to ciekawa książka , dobre kino europejskie.Marek Krukowski
Na Ochocie mieszkam od urodzenia. W jednym miejscu: w spółdzielczej kamienicy przy ulicy Raszyńskiej. Mój Dziadek, ojciec Mamy, należał do grona członków-założycieli tej spółdzielni. Studiowałem polonistykę i historię. Jednakże życie zawodowe – dziennikarza i redaktora – poświęciłem prawicowym i katolickim mediom. Jestem współautorem wydanego ostatnio albumu „Prezydent Lech Kaczyński. Warto być Polakiem”. Mam także doświadczenie samorządowe – byłem radnym Gminy Warszawa-Centrum z listy „Prawicy Razem”.Zbigniew M. Dowgiałło
Malarz, reżyser, scenarzysta, scenograf, producent filmowy i multimedialny, wykładowca animacji i sztuki 3D w USA i  Polsce.  Urodził się w Gdańsku w 1961 roku. W latach 80 tych. członek Grup Oporu Solidarni.  Od 1981 roku tworzył cykle obrazów antykomunistycznych. Dyplom na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie, 1986 r. W latach 90 tych pionier grafiki i animacji komputerowej w Polsce. Laureat wielu prestiżowych nagród z dziedziny animacji i grafiki komputerowej. W roku 2010 maluje wielki obraz pt. „Smoleńsk”  wystawiany w 2012 roku w Warszawie.
Andrzej Kropiwnicki
Absolwent Politechniki Warszawskiej - mgr inż. elektryk. Ukończone studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej. Studia Podyplomowe - UW - fotografia naukowa i techniczna. Uprawnienia do zarządzania oświatą. Dyplomowany nauczyciel; pracownia elektryczna i elektroniczna. Obecnie mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". Byłem radnym: Dzielnicy Ochota, miasta stołecznego Warszawy, Powiatu Warszawskiego, Syn Jan - mgr inż. informatyk, Córka Barbara - mgr prawa, w kadencji 2010-2014 pracowałem w Komisjach: gospodarki, kultury, oświaty